قراردادن/تعویض باتری

برای کار ابزار اندازه گیری استفاده از باتریهای آلکالین-منیزیوم توصیه می شود.

برای باز کردن درپوش محفظه ی باتری (9) دکمه ی قفل‌کننده (12) را در جهت فلش فشار دهید و درپوش محفظه ی باتری را بردارید. باتری های ارسال شده را جاگذاری کنید.

در این حین به نحوه ی صحیح قطبگذاری بر طبق تصویر روی قسمت داخلی درپوش باتری توجه کنید.

در صورت ضعیف شدن باتری ها، خطوط لیزر برای چند ثانیه با آهنگ تند چشمک می زنند.

همواره همه ی باتری ها را همزمان عوض کنید. تنها از باتری های یک شرکت و با ظرفیت یکسان استفاده نمایید.