Paristojen asennus/vaihto

Suosittelemme käyttämään mittaustyökalua alkali-mangaani-paristojen kanssa.

Avaa paristokotelon kansi (9) painamalla lukitsinta (12) nuolen suuntaan ja ota paristokotelon kansi pois. Asenna toimitukseen kuuluvat paristot.

Aseta paristot oikein päin paristokotelon sisäpuolelle merkityn kuvan mukaisesti.

Kun paristot alkavat olla lopussa, laserlinjat vilkkuvat nopeasti muutaman sekunnin ajan.

Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Käytä vain saman valmistajan ja saman kapasiteetin paristoja.