Työskentelyohjeita

Pidikkeen (16) avulla voit kiinnittää mittalaitteen erilaisiin 10–60 mm:n vahvuisiin esineisiin, esimerkiksi pysty- tai vaakasuoriin lautoihin tai putkiin.

Löysää pidikkeen kiinnitysruuvi (15), asenna pidike haluttuun kohtaan ja kiristä kiinnitysruuvi.

Asenna jalustakiinnittimellä (8) varustettu mittalaite pidikkeen 1/4":n ruuviin (13) ja kierrä se kohtuullisella voimalla pidikkeeseen kiinni. Älä kiristä mittalaitetta liikaa, jotta se ei vaurioidu.

Suuntaa pidike karkeasti, ennen kuin käynnistät mittalaitteen. Löysää sitä varten pidikkeen lukitusruuvia (14). Säädä mittalaite haluttuun korkeuteen vaakasuoraan asentoon (jalustakiinnitin (8) alaspäin). Kiristä lukitusruuvi uudelleen.

Voit kiinnittää mittalaitteen myös adapterilevyn (3) avulla pidikkeeseen.

Jalusta tarjoaa tukevan mittausalustan, jonka korkeus on säädettävissä. Asenna jalustan 1/4":n kiinnityksellä (8) varustettu mittaustyökalu jalustan (6) tai tavanomaisen kamerajalustan kierteeseen. Lukitse mittaustyökalu jalustan lukitusruuvilla.

Suuntaa jalusta karkeasti, ennen kuin käynnistät mittaustyökalun.

Voit kiinnittää mittaustyökalun myös adapterilevyn (3) avulla jalustaan.

Adapterilevy (3) helpottaa mittaustyökalun tarkkaa kohdistamista vertailupisteeseen ja mahdollistaa mittaustyökalun nopean asennuksen ja irrotuksen.

Adapterilevyn (3) voi kiinnittää pidikkeeseen (16) tai jalustaan (6).

  • Pidike: asenna 1/4":n kiinnityskohdalla (1) varustettu adapterilevy pidikkeen ruuviin (13) ja kierrä se kohtuullisella voimalla pidikkeeseen kiinni.
    Huomautus: Löysää pidikkeen lukitusruuvia (14), jos haluat muuttaa mittaustyökalun asentoa. Jos adapterilevyä käännetään avaamatta lukitusruuvia, adapterilevy voi löystyä ja mittaustyökalu saattaa pudota alas.
  • Jalusta: kiristä jalustan lukitusruuvi adapterilevyn 1/4":n kiinnityskohtaan (1).

Paina mittalaite adapterilevyyn (3) niin, että adapterilevyn lukitsimet napsahtavat kiinni mittalaitteen kahdella sivulla oleviin reikiin. Adapterilevyn voi kiinnittää mittalaitteen ala-, tausta- tai yläpuolelle.

Tarkista, että mittalaite on pitävästi paikallaan.

Jos asennat adapterilevyn taustapuolelle, voit säätää mittalaitetta korkeussuunnassa. Jos asennat adapterilevyn ylä- tai alapuolelle, voit säätää mittalaitetta sivusuunnassa. Käännä adapterilevyn hienosäätöruuvia (2), kun haluat kohdistaa laserlinjan vertailupisteeseen.

Lasertarkkailulasit suodattaa pois ympäristön valon. Tällöin silmä näkee laserin valon kirkkaampana.