Käyttöönotto

Käynnistys ja pysäytys

Käynnistä mittaustyökalu siirtämällä käynnistyskytkintä (4) ylöspäin. Mittaustyökalu heijastaa heti käynnistyksen jälkeen kaksi laserlinjaa ulostuloaukosta (5).

Sammuta mittalaite siirtämällä käynnistyskytkintä (4) alaspäin ulostuloaukon (5) päälle.