Пайдалану нұсқаулары

Ұстағыштың (16) көмегімен өлшеу құралын 10 және 60 мм аралығындағы қалындыққа ие түрлі заттарға, мысалы, тік немесе көлденең тақталарға немесе құбырларда бекітуге болады.

Ұстағыштың бекіткіш бұрандасын (15) босатып, ұстағышты қажетті жерге орнатыңыз және бекіткіш бұранданы қайтадан тартып қойыңыз.

Өлшеу құралын штатив бекіткішімен (8) ұстағыштың 1/4" бұрандасына (13) орнатып, оны күш қолданып ұстағышқа бұрап бекітіңіз. Өлшеу құралын тым қатты бұрамаңыз, әйтпесе ол зақымдалуы мүмкін.

Өлшеу құралын қосудан бұрын ұстағышты шамамен туралаңыз. Ол үшін ұстағыштың бекіткіш бұрандасын (14) босатыңыз. Өлшеу құралын қалаулы биіктікке көлденең күйде жылжытыңыз (штатив бекіткіші (8) төмен қаратылған). Бекіткіш бұранданы қайтадан бұрап бекітіңіз.

Өлшеу құралын адаптер тақтасымен (3) да ұстағышқа бекітуге болады.

Штатив тұрақты және биіктігі реттелетін өлшеу табаны болады. Өлшеу құралын 1/4" штатив патронымен (8) штативтің (6) немесе стандартты фотоштативтің бұрандасына орнатыңыз. Өлшеу құралын штативтегі құлыптау бұрандасымен бекітіңіз.

Өлшеу құралын қосудан алдын штативті бағыттаңыз.

Өлшеу құралын адаптер тақтасымен (3) де штативке бекітуге болады.

Адаптер тақтасы (3) өлшеу құралының негізгі нүктеге дәл бағытталуын оңтайландырып өлшеу құралын жылдам орнатуға және алып тастауға мүмкіндік береді.

Адаптер тақтасын (3) ұстағышқа (16) немесе штативке (6) де бекітуге болады.

  • Ұстағыш: адаптер тақтасын 1/4" патронмен (1) ұстағыштың бұрандасына (13) орнатып, күшпен ұстағышқа бұрап бекітіңіз.
    Нұсқау: өлшеу құралының позициясын өзгерту қажет болса, ұстағыштың бекіту бұрандасын (14) босатыңыз. Адаптер тақтасын бекіткіш бұранданы босатпай бұрағанда адаптер тақтасы босап кетіп, өлшеу құралы құлауы мүмкін.
  • Штатив: штативтің бекіту бұрандасын адаптер тақтасының 1/4" патронына (1) бұрап бекітіңіз.

Өлшеу құралын адаптер тақтасына (3), оның ысырмалары өлшеу құралының екі жағындағы саңылауға кіретіндей етіп басыңыз. Адаптер тақтасын өлшеу құралының астыңғы, артқы және жоғарғы жағына бекітуге болады.

Өлшеу құралының берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Адаптер тақтасын өлшеу құралының артқы жағына орнатқан кезде өлшеу құралын биіктігі бойынша, ал жоғарғы немесе астыңғы жағына орнатқан кезде – бүйірінен туралауға болады. Лазер сызығын негізгі нүктемен туралау үшін адаптер тақтасының дәлдеп реттеу бұрандасын (2) бұраңыз.

Лазер көру көзілдірігі қоршау жарықтығын сүзгілейді. Осылай лазер жарығы көз үшін жарқынрақ болады.