Пайдалануға ендіру

Қосу/өшіру

Өлшеу құралын іске қосу үшін ажыратқышты (4) жоғары қарай жылжытыңыз. Өлшеу құралы қосылған соң бірден екі лазер сызығын шығыс саңылаудан (5) жібереді.

Өлшеу құралын өшіру үшін ажыратқышты (4) шығыс саңылаудың (5) үстінен төмен қарай жылжытыңыз.