Baterijų įdėjimas/keitimas

Matavimo prietaisą patariama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis.

Norėdami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį (9), pastumkite fiksatorių (12) rodyklės kryptimi ir nuimkite baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite kartu su prie‌taisu tiekiamas baterijas.

Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polius.

Baterijoms beveik išsikrovus, lazerio linija kelias sekundes greitai mirksi.

Visada kartu pakeiskite visas baterijas. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas.