Darbo patarimai

Naudodamiesi laikikliu (16), matavimo prietaisą galite pritvirtinti prie įvairių objektų, kurių storis nuo 10 iki 60 mm, pvz., ant vertikalių ar horizontalių lentų ar vamzdžių.

Atlaisvinkite laikiklio tvirtinamąjį varžtą (15), uždėkite laikiklį pageidaujamoje vietoje ir vėl užveržkite tvirtinamąjį varžtą.

Matavimo prietaiso sriegį, skirtą prie stovo tvirtinti (8), įstatykite ant laikiklio 1/4" varžto (13) ir vidutine jėga prisukite prie laikiklio. Matavimo prietaiso nesukite per stipriai, nes galite pažeisti.

Prieš įjungdami matavimo prietaisą, laikiklį apytiksliai išlyginkite. Tuo tikslu atlaisvinkite laikiklio fiksuojamąjį varžtą (14). Matavimo prietaisą horizontalioje padėtyje stumkite į pageidaujamą aukštį (sriegį prietaisui prie stovo tvirtinti (8) nukreipę žemyn). Vėl tvirtai užveržkite fiksuojamąjį varžtą.

Matavimo prietaisą prie laikiklio taip pat galite pritvirtinti naudodami plokštę-adapterį (3).

Ant stovo prietaisas stovi stabiliai ir juo galima reguliuoti prietaiso aukštį. Naudodamiesi 1/4" jungtimi tvirtinti prie stovo (8), matavimo prie‌taisą prisukite prie stovo (6) sriegio arba prie standartinio trikojo stovo. Matavimo prietaisą tvirtai prisukite stovo fiksuojamuoju varžtu.

Prieš įjungdami matavimo prietaisą, stovą apytiksliai išlyginkite.

Matavimo prietaisą prie stovo taip pat galite pritvirtinti naudodami plokštę-adapterį (3).

Plokštė-adapteris (3) padeda tiksliau išlyginti matavimo prietaisą atskaitos taške, be to matavimo prietaisas lengviau uždedamas ir nuimamas.

Plokštę-adapterį (3) galima pritvirtinti prie laikiklio (16) arba stovo (6).

  • Laikiklis: plokštės-adapterio 1/4" įtvarą (1) uždėkite ant laikiklio varžto (13) ir vidutine jėga prisukite prie laikiklio.
    Nuoroda: Jei norite keisti matavimo prietaiso padėtį, atlaisvinkite laikiklio fiksuojamąjį varžtą (14). Jei plokštė-adapteris sukamas neatlaisvinus fiksuojamojo varžto, gali atsilaisvinti plokštė-adapteris ir nukristi matavimo prietaisas.
  • Stovas: Stovo fiksuojamąjį varžtą tvirtai įsukite į plokštės-adapterio 1/4" ‌įtvarą (1).

Spauskite matavimo prietaisą į plokštę-adapterį (3) taip, kad plokštės-adapterio fiksatoriai įsistatytų į išėmas dviejose matavimo prietaiso pusėse. Plokštę-adapterį galima pritvirtinti apatinėje, užpakalinėje ir viršutinėje matavimo prietaiso pusėje.

Patikrinkite, ar matavimo prietaisas tvirtai įstatytas.

Plokštę-adapterį pritvirtinus užpakalinėje pusėje, matavimo prietaisą galima išlyginti pagal aukštį, o montuojant viršutinėje arba apatinėje pusėje – pagal šoną. Norėdami išlyginti lazerio liniją tam tikrame atskaitos taške, sukite plokštės-adapterio tikslaus reguliavimo varžtą (2).

Akiniai lazerio matomumui pagerinti išfiltruoja aplinkos šviesą. Todėl lazerio šviesa tampa akiai aiškiau matoma.