Automatinio niveliavimo įtaisas

Pastatykite prietaisą ant horizontalaus, tvirto pagrindo arba pritvirtinkite jį ant laikiklio (16) arba stovo (6). Norint dirbti su automatinio niveliavimo įtaisu, matavimo prietaiso apatinė pusė turi būti horizontali, o sriegis prietaisui prie stovo tvirtinti (8) turi būti nukreiptas žemyn. Automatinio niveliavimo įtaisas savaiminio išsilyginimo diapazone ±4° esančius nelygumus išlygina automatiškai. Kai lazerio linijos nustoja mirksėti, niveliavimas yra baigtas.

Jei automatinio niveliavimo atlikti negalima, pvz., matavimo prietaiso apatinė pusė nuo horizontalės nukrypsta daugiau kaip 4° arba matavimo prietaisas laikomas rankoje, tai lazerio linijos nuolat lėtai mirksi, o matavimo prietaisas veikia be automatinio niveliavimo įtaiso. Lazerio linijos lieka įjungtos, abi kryžminės linijos sukuriamos, tačiau jos viena kitos atžvilgiu nebūtinai yra stačiu kampu. Norint užtikrinti, kad lazerio linijos ir toliau būtų stačiu kampu viena kitos atžvilgiu, matavimo prietaisą padėkite statmenai sienos atžvilgiu.

Jei veikimo metu matavimo prietaisas sujudinamas arba pakeičiama jo padėtis, jis automatiškai vėl suniveliuojamas. Kad dėl matavimo prietaiso pasislinkimo išvengtumėte klaidų, po kiekvieno niveliavimo patikrinkite horizontalios arba vertikalios lazerio linijos padėtį atskaitos taško atžvilgiu.