Paruošimas naudoti

Įjungimas ir išjungimas

Norėdami matavimo prietaisą įjungti, įjungimo-išjungimo jungiklį (4) pastumkite aukštyn. Matavimo prietaisą įjungus, per spindulio išėjimo angą (5) iškart išeina dvi lazerio linijos.

Norėdami matavimo prietaisą išjungti, įjungimo-išjungimo jungiklį (4) pastumkite žemyn virš išėjimo angos (5).