Norādījumi darbam

Lietojot turētāju (16), mērinstrumentu var nostiprināt uz dažādiem priekšmetiem, kuru biezums vai diametrs ir no 10 līdz 60 mm, piemēram, uz vertikāliem vai horizontāliem dēļiem vai caurulēm.

Atskrūvējiet turētāja stiprinājuma skrūvi (15), novietojiet turētāju vajadzīgajā vietā un no jauna stingri pieskrūvējiet stiprinājuma skrūvi.

Novietojiet mērinstrumenta statīva stiprinājumu (8) uz turētāja 1/4" skrūves (13) un pieskrūvējiet mērinstrumentu pie turētāja, lietojot mērenu spēku. Nepieskrūvējiet mērinstrumentu pārāk stipri, jo tā var tikt bojāta tā vītne.

Pirms mērinstrumenta ieslēgšanas aptuveni izlīdziniet turētāju. Šajā nolūkā atskrūvējiet turētāja fiksācijas skrūvi (14). Pārvietojiet mērinstrumentu horizontālā stāvoklī vajadzīgajā augstumā (tā, lai statīva stiprinājums (8) būtu vērsts uz leju). No jauna stingri pieskrūvējiet fiksējošo skrūvi.

Mērinstrumentu var nostiprināt uz turētāja, arī lietojot adaptera plāksni (3).

Statīvs ir ierīce ar regulējamu augstumu, kas paredzēta mēr‌instrumenta stabilai nostiprināšanai. Novietojiet mērinstrumentu uz statīva tā, lai tā vītne (8) atrastos pret statīva (6) vai tirdzniecībā pieejama fotostatīva 1/4" stiprinājuma skrūvi. Stingri pieskrūvējiet mērinstrumentu ar statīva stiprinājuma skrūvi.

Pirms mērinstrumenta ieslēgšanas aptuveni izlī‌dzi‌niet statīvu.

Mērinstrumentu var nostiprināt uz statīva arī ar adaptera plāksnes (3) palīdzību.

Adaptera plāksne (3) atvieglo mērinstrumenta precīzu izlīdzināšanu kādā atskaites punktā, ļaujot to ātri noņemt un nostiprināt.

Adaptera plāksni (3) var nostiprināt uz turētāja (16) vai uz statīva (6).

  • Turētājam: novietojiet adaptera plāksnes 1/4" stiprinājuma vītni (1) uz turētāja skrūves (13) un nostipriniet adaptera plāksni uz turētāja, pievelkot skrūvi ar mērenu spēku.
    Norāde: ja vēlaties izmainīt mērinstrumenta stāvoklī, atskrūvējiet turētāja fiksējošo skrūvi (14). Griežot adaptera plāksni tad, ja turētāja fiksējošā skrūve nav atskrūvēta, adaptera plāksne var kļūt vaļīga un mērinstruments var nokrist.
  • Statīvam: stingri ieskrūvējiet statīva fiksējošo skrūvi adaptera plāksnes 1/4" stiprinājuma vītnē (1).

Iespiediet mērinstrumentu adaptera plāksnē (3) tā, lai adaptera plāksnes fiksatori no divām pusēm tiktu nofiksēti mērinstrumenta izgriezumos. Adaptera plāksni var nostiprināt mērinstrumenta apakšpusē, mugurpusē un augšpusē.

Pārbaudiet, vai mērinstruments ir stingri nostiprināts.

Nostiprinot adaptera plāksni mērinstrumenta mugurpusē, var regulēt tā augstumu, bet, nostiprinot adaptera plāksni mērinstrumenta augšpusē vai apakšpusē, var regulēt tā stāvokli sānu virzienā. Lai lāzera stara veidoto līniju savietotu ar atskaites punktu, grieziet adaptera plāksnes precīzās regulēšanas skrūvi (2).

Lāzera skatbrillēm piemīt īpašība aizturēt apkār‌tējo gaismu, tāpēc lāzera stars acīm liekas spilgtāks.