Automātiskā paš‌iz‌lī‌dzi‌nā‌ša‌nās

Novietojiet mērinstrumentu uz horizontāla, stingra pamata, nostipriniet to uz turētāja (16) vai uz statīva (6). Lai strādātu ar automātisko pašizlīdzināšanos, mērinstrumenta apakšējai virsmai jāatrodas horizontāli un statīva stiprinājumam (8) jābūt vērstam uz leju. Pēc ieslēgšanas automātiskā pašizlīdzināšanās sistēma automātiski kompensē nolieci pašizlīdzināšanās diapazonā ±4°. Pašizlīdzināšanās process ir noslēdzies, līdzko lāzera staru veidotās līnijas pārstāj mirgot.

Ja automātiskā pašizlīdzināšanās nav iespējama, piemēram, tad, ja mērinstrumenta apakšējās virsmas noliece no horizontāla stāvokļa pārsniedz 4° vai mērinstruments tiek brīvi turēts rokā, lāzera staru veidotās līnijas pastāvīgi mirgo lēnā tempā, un mērinstruments darbojas bez automātiskās pašizlīdzināšanās. Šādā gadījumā lāzera stari paliek ieslēgti un ir redzamas abas to veidotās krustiskās līnijas, taču tās vairs var nebūt savstarpēji stingri perpendikulāras. Lai nodrošinātu lāzera staru veidoto līniju savstarpēju perpendikularitāti, novietojiet mērinstrumentu tā, lai tas atrastos taisnā leņķī attiecībā pret sienu.

Ja mērinstruments ir saņēmis triecienu vai ir izmainījies tā stāvoklis, automātiski sāk darboties pašizlīdzināšanās funkcija, kompensējot tā stāvokļa izmaiņas. Tomēr, lai izvairītos no kļūdām, pēc mērinstrumenta atkārtotas pašizlīdzināšanās tā lāzera staru veidoto horizontālo vai vertikālo līniju stāvoklis jāpārbauda, salīdzinot tās ar kādu atskaites līniju.