Опис на производот и перформансите

Внимавајте на сликите во предниот дел на упатството за користење.