Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерниот уред на графичката страница.

(1)

1/4"-прифат за адаптер-плочата

(2)

Фина завртка за подесување на адаптер-плочата

(3)

Адаптер-плоча

(4)

Прекинувач за вклучување/исклучување

(5)

Излезен отвор за ласерскиот зрак

(6)

СтативA)

(7)

Ласерски заштитни очилаA)

(8)

Прифат на стативот 1/4"

(9)

Капак на преградата за батерии

(10)

Натпис за предупредување на ласерот

(11)

Сериски број

(12)

Фиксирање на капакот од преградата за батерии

(13)

1/4"-завртка на држачот

(14)

Завртка за фиксирање на држачот

(15)

Завртка за прицврстување на држачот

(16)

Држач

A)

Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.