Montarea/Înlocuirea bateriilor

Pentru funcţionarea aparatului de măsură se recomandă utilizarea de baterii alcaline.

Pentru deschiderea capacului compartimentului pentru baterii (9) apăsaţi dispozitivul de blocare (12) în direcţia săgeţii şi scoateţi capacul compartimentului pentru baterii. Introduceţi bateriile din setul de livra‌re.

Respectaţi polaritatea corectă conform schiţei de pe partea interioară a compartimentului bateriilor.

Când bateriile s-au descărcat, liniile laser se aprinde intermitent timp de câteva secunde în cadenţă rapidă.

Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile în acelaşi timp. Folosiţi numai baterii de aceeaşi marcă şi capacitate.