Utilizarea conform destinaţiei

Aparatul de măsură este destinat proiectării şi verificării de linii orizontale şi verticale.

Aparatul de măsură este destinat utilizării în mediul interior.

Acest produs este un produs laser destinat consumatorilor şi este în conformitate cu standardul EN 50689.