Descrierea produsului şi a performanțelor sale

Ţineţi cont de ilustraţiile din secţiunea anterioară a instrucţiunilor de utilizare.