Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa aparatului de măsură de la pagina grafică.

(1)

Adaptor de 1/4" al plăcii adaptoare

(2)

Şurub de reglare fină a plăcii adaptoare

(3)

Placă adaptoare

(4)

Comutator de pornire/oprire

(5)

Orificiu de ieşire a liniei laser

(6)

StativA)

(7)

Ochelari pentru laserA)

(8)

Orificiu de 1/4" de prindere pe stativ

(9)

Capac al compartimentului pentru baterii

(10)

Plăcuţă de avertizare laser

(11)

Număr de serie

(12)

Dispozitiv de blocare a capacului compartimentului pentru baterii

(13)

Şurub de 1/4" de la suport

(14)

Şurub de fixare suport

(15)

Şurub de fixare pentru suport

(16)

Suport

A)

Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în pachetul de livrare standard. Toate accesoriile sunt disponibile în gama noastră de accesorii.