Nivelarea automată

Aşază aparatul de măsură pe o suprafaţă orizontală, fermă şi fixează-l pe suport (16) sau pe stativ (6). Pentru a lucra cu nivelarea automată, partea inferioară a aparatului de măsură trebuie să se afle în poziţie orizontală şi cu orificiul de prindere pe stativ (8) orientat în jos. După conectare, nivelarea automată compensează automat denivelările în cadrul domeniului de autonivelare de ±4°. Nivelarea este încheiată imediat ce liniile laser nu se mai aprind intermitent.

Dacă nivelarea automată nu este posibilă, de exemplu, deoarece partea inferioară a aparatului de măsură se abate cu mai mult de 4° de la poziţia orizontală sau aparatul de măsură este ţinut liber în mână, liniile laser se vor aprinde intermitent în mod continuu şi în cadenţă lentă, iar aparatul de măsură va lucra fără nivelare automată. Liniile laser rămân conectate, însă cele două linii încrucişate nu vor face în mod obligatoriu un unghi drept. Pentru a avea siguranţa că cele două linii laser formează în continuare un unghi drept, poziţionaţi aparatul perpendicular pe perete.

În caz de trepidaţii sau schimbări de poziţie în timpul funcţionării, aparatul de măsură se nivelează din nou în mod automat. După o renivelare, pentru a evita erorile cauzate de comutarea aparatului de măsură, verificaţi poziţia liniilor laser orizontale, respectiv verticale, în raport cu punctele de referinţă.