Punerea în funcţiune

Pornirea/Oprirea

Pentru pornirea aparatului de măsură, împingeţi în sus întrerupătorul pornit/oprit (4). Aparatul de măsură emite, imediat după conectare, două linii prin orificiile de ieşire (5).

Pentru deconectarea aparatului de măsură, împingeţi în jos întrerupătorul pornit/oprit (4) deasupra orificiului de ieşire (5).