Puštanje u rad

Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje mernog alata gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (4) ka gore. Merni alat odmah po uključivanju odašilje dve laserske linije iz izlaznog otvora (5).

Za isključivanje mernog alata gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (4) ka dole preko izlaznog otvora (5).