Sätta in/byta batterier

Alkaliska mangan-batterier rekommenderas för mätinstrumentet.

För att öppna locket till batterifacket (9), tryck arreteringen (12) i pilens riktning och ta av locket. Sätt i den medföljande batterierna.

Se till att polerna hamnar rätt enligt bilden på insidan av batterifacket.

Om batterierna blir svaga blinkar laserlinjerna i snabb takt under några sekunder.

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd bara batterier med samma kapacitet och från samma tillverkare.