Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna hänför sig till framställningen av mätinstrumentet på grafiksidan.

(1)

1/4"-fäste adapterplatta

(2)

Adapterplattans fininställningsskruv

(3)

Adapterplatta

(4)

På-/av-strömbrytare

(5)

Utgångsöppning laserstrålning

(6)

StativA)

(7)

Laser-glasögonA)

(8)

Stativfäste 1/4"

(9)

Batterifackets lock

(10)

Laservarningsskylt

(11)

Serienummer

(12)

Spärr av batterifackets lock

(13)

1/4"-skruv till fästet

(14)

Fästets låsskruv

(15)

Fästets infästningsskruv

(16)

Fäste

A)

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ‌ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.