Tekniska data

Krysslinjelaser

Quigo Green

Artikelnummer

‎3 603 F63 C..‎‎‎‎

Arbetsområde, min.A)

12 m

NivelleringsprecisionB)C)

±0,6 mm/m

Självnivelleringsområde

±4°

Nivelleringstid

≤ 6 sek

Drifttemperatur

–5 °C ... +40 °C

Förvaringstemperatur

–20 °C … +70 °C

Max. användningshöjd över referenshöjd

2000 m

Relativ luftfuktighet max.

90 %

Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1

2D)

Laserklass

2

Lasertyp

500–540 nm, < 5 mW

C6

5

Divergens

25 × 5 mrad (helvinkel)

Stativfäste

1/4"

Batterier

2 × 1,5 V LR3 (AAA)

Drifttid minstB)

3 h

Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014

  • Krysslinjelaser

0,27 kg

  • Fäste

0,2 kg

Mått (längd × bredd × höjd)

65 × 65 × 65 mm

A)

Arbetsområdet kan reduceras vid ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

B)

Vid 20–25 °C

C)

Angivna värden förutsätter normala till gynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. inga vibrationer, ingen dimma, ingen rök, inget direkt solljus). Vid kraftig temperaturvariation kan precisionsavvikelser förekomma.

D)

Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfälligt ledande.

För entydig identifiering av ditt mätinstrument finns serienumret (11) på typskylten.