Driftstart

In- och urkoppling

För att slå på mätverktyget, skjut ‌på-/av-strömbrytare (4) uppåt. Efter start skickar mätverktyget omedelbart 2 laserlinjer ur utgångsöppningarna (5).

För att stänga av mätinstrumentet, skjut ‌på-/av-strömbrytaren (4) nedåt över utloppsöppningen (5)framåt.