Pillerin takılması/değiştirilmesi

Bu ölçme cihazının alkali mangan bataryalarla çalıştırılması tavsiye olunur.

Pil gözü kapağını (9) açmak için kilidi (12) ok yönünde bastırın ve pil gözü kapağını çıkarın. Birlikte teslim edilen pilleri yerleştirin.

Batarya gözünün iç tarafındaki şekle bakarak doğru kutuplama yapın.

Piller zayıfladığında lazer çizgileri birkaç saniye süre ile hızlı tempoda yanıp söner.

Bütün bataryaları daima eşzamanlı olarak değiştirin. Daima aynı üreticinin aynı kapasitedeki bataryalarını kullanın.