Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Tutucu düzeneği ile (16) ölçüm aletini, kalınlığı 10 ile 60 mm arasında olan çeşitli cisimlere sabitleyebilirsiniz, örneğin dikey veya yatay kirişler veya borular.

Tutucu düzeneğinin tespit vidasını (15) gevşetin, tutucu düzeneğini istenen konuma getirin ve tespit vidasını sıkın.

Ölçüm aletini, tripod girişi (8) ile tutucu düzeneğinin 1/4" vidasına (13) yerleştirin ve hafif bir kuvvetle çevirerek tutucu düzeneğine sabitleyin. Ölçüm aletini çok fazla döndürmeyin, aksi takdirde zarar görebilir.

Ölçüm aletini açmadan önce tutucu düzeneğini kabaca hizalayın. Bunun için tutucu düzeneğinin sabitleme vidasını (14) gevşetin. Ölçüm aletini yatay konumda, (tripod girişi (8) aşağıda olacak şekilde) istenen yüksekliğe hareket ettirin. Sabitleme vidasını tekrar sıkın.

Ölçüm aletini bir adaptör plakası (3) ile de tutucu düzeneğine sabitleyebilirsiniz.

Tripod stabil ve yüksekliği ayarlanabilir bir ölçme zemini sağlar. Ölçüm aletinin 1/4" tripod girişini (8) tripodun (6) dişli yuvasına veya piyasada bulunan bir fotoğraf tripodunun yuvasına takın. Ölçüm aletini tripodun sabitleme vidası ile sıkıca vidalayın.

Ölçme cihazını açmadan önce tripotu kabaca doğrultun.

Ölçüm aletini bir adaptör plakası (3) ile de tripoda sabitleyebilirsiniz.

Adaptör plakası (3), ölçüm aletinin bir referans noktasına hassas biçimde doğrultulmasını kolaylaştırır ve ölçüm aletinin hızla yerleştirilip kaldırılmasına olanak sağlar.

Adaptör plakası (3) tutucuya (16) veya tripoda (6) sabitlenebilir.

  • Tutucu: Adaptör plakasının 1/4" yuvasını (1) tutucunun vidasına (13) yerleştirin ve plakayı hafif bir kuvvetle çevirerek tutucuya sabitleyin.
    Not: Ölçüm aletinin konumunu değiştirmek istediğinizde tutucunun sabitleme vidasını (14) gevşetin. Sabitleme vidası gevşetilmeden adaptör plakası çevrilecek olursa, adaptör plakası gevşeyebilir ve ölçüm aleti yere düşebilir.
  • Tripod: Tripodun sabitleme vidasını adaptör plakasının 1/4" yuvasına (1) sıkıca vidalayın.

Ölçüm aletini adaptör plakasına (3), adaptör plakasının kilitleri, ölçüm aletinin iki yanındaki oluklara oturacak şekilde bastırın. Adaptör plakasını ölçüm aletinin alt, arka ve üst tarafına sabitleyebilirsiniz.

Ölçüm aletinin yerine sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin.

Adaptör plakası arka tarafa monte edilirken ölçüm aleti yüksekliğe göre, üst ve alt tarafa monte edilirken de yana doğru doğrultulabilir. Lazer çizgisini bir referans noktasına doğrultmak için adaptör plakasının ince ayar vidasını (2) çevirin.

Lazer gözlüğü ortam ışığını filtre eder. Bu nedenle lazer ışığı göze daha parlak gelir.