Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafiksidan.

(1)

Batteriets upplåsningsknapp

(2)

Batteri

(3)

Startspärr för på-/av-strömbrytare

(4)

På-/av-strömbrytare

(5)

Insexnyckel

(6)

Spindel-arreteringsknapp

(7)

Grundplatta

(8)

Fästskruv för parallellanslag

(9)

Skala geringsvinkel

(10)

Vingskruv för geringsvinkelförval

(11)

Snittmarkering 45°

(12)

Snittmarkering 0°

(13)

Skyddskåpa

(14)

Tilläggshandtag (isolerad gripyta)

(15)

Handtag (isolerad greppyta)

(16)

Indikering batteristatus

(17)

Indikering temperaturövervakning/överbelastningsskydd

(18)

Vingskruv för sågdjupsförval

(19)

Sågdjupskala

(20)

Pendlande klingskydd

(21)

Sågspindel

(22)

Justeringsspak för pendelkåpa

(23)

Fästfläns

(24)

Cirkelsågblad

(25)

Spännfläns

(26)

Spännskruv

(27)

Lampa ”PowerLight”

(28)

Referensmärke för geringsvinkelinställning

(29)

Fästskruv för utsugsadapter

(30)

Utsugningsadapter

(31)

UtsugsslangA)

(32)

Referensmärke för sågdjupsinställning

(33)

Parallellanslag 

A)

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ‌ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.