Arbetsanvisningar

Snittbredden varierar beroende på använt sågblad.

Skydda sågbladen mot stötar och slag.

För elverktyget jämnt och med lätt tryck i sågriktningen för att få en bra sågkvalitet. För kraftigt tryck minskar insatsverktygens livslängd betydligt och kan skada elverktyget.

Sågeffekten och sågkvaliteten beror på sågbladets tillstånd och tandform. Använd därför endast vassa sågblad som är lämpliga för materialet som ska bearbetas.

Rätt val av sågblad beror på trätyp, träkvalitet och om längs- eller tvärgående sågningar ska göras.

Vid längsgående sågningar i furu uppstår långa, spiralformade spån.

Bok- och ekdamm är särskilt hälsovådligt, arbeta därför endast med dammutsug.

Parallellanslaget (33) möjliggör exakta sågningar längs kanten av ett arbetsstycke eller sågning av jämna remsor.

Montera parallellanslaget (33) med infästningsskruven (8) i elverktyget.

Ställ in parallellanslaget (33) på önskad sågbredd.

För bearbetning av stora arbetsstycken eller för sågning av raka kanter kan du fästa en planka eller en list som hjälpanslag på arbetsstycket och föra cirkelsågen med grundplattan längs hjälpanslaget.

Montera först utsugsadaptern (30) med utsugsslangen (31) och därefter parallellanslaget (33).

Observera: för att fixera parallellanslaget (33) och utsugsadaptern (30) får bara avsedda skruvar användas!