Sätt i/byta ut cirkelsågklinga

Demontera sågblad (se bild A)

Lägg elverktyget på frontsidan av motorkåpan vid verktygsbyte.

Montera sågbladet (se bild A)

Lägg elverktyget på frontsidan av motorkåpan vid verktygsbyte.