Borttagning av batteri

För att ta ut batteriet, tryck på upplåsningsknappen och dra ut batteriet. Bruka inte våld.