Sätta in batteriet

Skjut in det laddade batteriet i batterihållaren tills det sitter fast.