Informatie over geluid en trillingen

UniversalDrill 18V-60

UniversalImpact 18V-60

Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 62841-2-1.

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch

Geluidsdrukniveau

Geluidsvermogenniveau

Onzekerheid K

Draag een gehoorbescherming!

dB(A)

dB(A)

dB

71

3

85

96

5

Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald conform EN 62841-2-1:

Boren in metaal:

ah

K

m/s2

m/s2

< 2,5

1,5

< 2,5

1,5

Klopboren in beton:

ah

K

m/s2

m/s2

15

2

Schroeven:

ah

K

m/s2

m/s2

< 2,5

1,5

< 2,5

1,5

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeerde meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en geluidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven geluidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elektrische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de geluidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en geluidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en geluidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals: onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces.