Accu opladen

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadapparaat op.

De Lithium-Ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opladen schaadt de accu niet.

De Li-Ion-accu is door de „Electronic Cell Protection (ECP)“ tegen diepontlading beschermd. Als de accu leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld. Het inzetgereedschap beweegt niet meer.

Accu verwijderen

Voor het verwijderen van de accu  drukt u op de accu-ontgrendelingsknop  en trekt u de accu naar achter uit het elektrische gereedschap. Gebruik daarbij geen geweld.

Accu-oplaadaanduiding

De accu-oplaadaanduiding (9) geeft bij half of helemaal ingedrukte aan/uit-schakelaar (11) enkele seconden lang de laadtoestand van de accu aan en bestaat uit 3 groene LED's.

LED

Capaciteit

Permanent licht 3 x groen

75–100 %

Permanent licht 2 x groen

40–75 %

Permanent licht 1 x groen

15–40 %

Langzaam knipperlicht 1 x groen

0–15 %

De 3 LED's van de accu-oplaadaanduiding knipperen snel, wanneer de temperatuur van de accu zich buiten het werktemperatuurbereik van –30 tot +65 °C bevindt en/of de overbelastingsbeveiliging is geactiveerd.