Ieslēgšana un izslēgšana (attēls A)

Lai ieslēgtu ventilatoru, pagrieziet vadības pogu (2) pulksteņrādītāja virzienā (virzienā ➊).

Lai izslēgtu ventilatoru, pagrieziet vadības pogu (2) pretēji pulksteņrādītāja virzienam (virzienā ➋) līdz ir dzirdams klikšķis.