Ventilatora galvas iztaisnošana (skatīt attēlu B)

Lai iztaisnotu ventilatoru, satveriet to pie pārnešanas roktura (3) un pagāziet ventilatora galvu (4) uz priekšu vai aizmuguri.

Ventilatora galvu var iestatīt līdz 30° uz priekšu un līdz 150° uz aizmuguri.