Ventilatora piekarināšana

Norāde: ventilatoru var piekarināt vertikālā vai horizontālā stāvoklī. Uzmanieties, lai ventilators būtu pakārts tā, lai tā darbība netiktu traucēta.

Piekarināšana pie atslēgas cauruma (skatīt attēlu C)

Novietojiet atslēgas cauruma platāko daļu (8) virs skrūves galvas (Ø 4 – 6 mm).

Bīdiet ventilatoru uz leju tik tālu, līdz skrūve atrodas atslēgas cauruma šaurākajā vietā, un ventilators ir nofiksēts.

Piekarināšana ar piekarināšanas āķiem (skatīt attēlu D)

Izvelciet piekarināšanas āķus (5) pilnībā no to šķēlumiem.

Nepieciešamības gadījumā pagrieziet piekarināšanas āķus.

Norāde: piekarināšanas āķus var pagriezt tikai tad, kad tie ir pilnībā izvirzīti.

Piekariniet ventilatoru stabilā vietā (maks. dziļums 36 mm).