Ventilatora montāža

Ventilatoru ar abu stieņu turētājiem (10) var piestiprināt pie stieņiem (maks. Ø 22 mm).

Novietojiet stieņu turētājus (10) virs stieņiem un uzbīdiet ventilatoru uz stieņiem.

Norādījumi par statīva lietošanu

Lietotjiet uzstādīto ventilatoru tikai vertikālā stāvoklī, nostiprinātu uz statīva.

Statīva kājas iestatiet tā, lai statīvs stāvētu stabili, un vidējais balsts atrastos stateniski.

Izmantojiet statīvu, kura nestspēja ir lielāka nekā 3 kg.

Ventilatora montāža uz statīva

Novietojiet ventilatora statīva stiprinājumu (9) virs statīva nostiprināšanas skrūvēm (1/4") un novietojiet ventilatoru uz nostiprināšanas skrūves.

Norāde: uzmanieties, lai ventilatora statīva stiprinājums (9) pilnībā sēdētu uz nostiprināšanas skrūves.

Lai nostiprinātu ventilatoru uz statīva, pagrieziet ventilatoru pulksteņrādītāja virzienā līdz atdurei.

Samontējiet ventilatoru ar skrūvspīlēm, nostiprinot vispirms skrūvspīles uz spriegošanas virsmas (11).