Temperatūras izraisīta aizsardzība pret pārslodzi

Ja elektroinstrumentu lieto, kā ir paredzēts, ventilatoru nevar pārslogot. Pie stipras noslodzes, kā arī gadījumā, ja akumulatora temperatūra atrodas ārpus pieļaujamo akumulatora vērtību robežām,ventilators izslēdzas un paliek izslēgtā stāvoklī, līdz temperatūra atgriežas optimālo vērtību diapazona robežās.