Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz akumulatora

Piezīme: ne visiem akumulatoru tipiem ir uzlādes līmeņa indikators.

Uz akumulatora esošās akumulatora uzlādes pakāpes indikatora trīs zaļās LED diodes parāda akumulatora uzlādes pakāpi. Drošības apsvērumu dēļ uzlādes pakāpe ir nolasāma tikai tad, ja ventilators nedarbojas.

Lai rādītu uzlādes pakāpi, nospiediet uzlādes pakāpes indikatora taustiņu uz akumulatora. Tas ir iespējams arī ar noņemtu akumulatoru.

LED gaismas diodes uz akumulatora

Uzlādes pakāpe

Deg pastāvīgi 4 × zaļā krāsā

≈ 75–100 %

Deg pastāvīgi 3 × zaļā krāsā

≈ 50–75 %

Deg pastāvīgi 2 × zaļā krāsā

≈ 25–50 %

Deg pastāvīgi 1 × zaļā krāsā

≈ 5–25 %

Mirgo 1 × zaļā krāsā

≈ 0–5 %