Schválené brusné nástroje

Můžete používat všechny brusné nástroje uvedené v tomto návodu k obsluze.

Přípustné otáčky [ot/min], resp. přípustná obvodová rychlost [m/s] použitých brusných nástrojů musí odpovídat minimálně údajům v následující tabulce.

Zohledněte proto přípustné otáčky, resp. obvodovou rychlost na etiketě brusného nástroje.

max. [mm]

[mm]

[°]

 

D

b

s

d

α

[ot/min]

[m/s]

115

125

6

6

22,2

22,2

12 000

12 000

80

80

115

125

3,0

3,0

22,2

22,2

12 000

12 000

80

80

115

125

12 000

12 000

80

80

75

30

M 14

12 000

45

115

125

6

6

10

10

22,2

22,2

> 0

> 0

12 000

12 000

80

80