Údržba a čištění

Příslušenství pečlivě ukládejte a zacházejte s ním opatrně.