Montáž brusných nástrojů

Vyčistěte brusné vřeteno (22) a všechny díly, které budete montovat.

Pro upnutí a uvolnění brusných nástrojů stiskněte aretační tlačítko vřetena (2), abyste brusné vřeteno zablokovali.

Brusný/dělicí kotouč

Montáž pomocí rychloupínací matice (19) 

(AdvancedGrind 18V-80)

Dbejte na rozměry brusných nástrojů. Průměr otvoru musí odpovídat upínací přírubě. Nepoužívejte adaptéry ani redukce.

Při používání diamantových dělicích kotoučů dbejte na to, aby se šipka směru otáčení na diamantovém dělicím kotouči shodovala se směrem otáčení elektronářadí (viz šipka směru otáčení na krytu).

Pořadí při montáži je vyobrazené na stránce s obrázky.

Pro upevnění brusného/dělicího kotouče používejte rychloupínací matici (19) bez dalších nástrojů.

Stiskněte aretační tlačítko vřetena (2), abyste brusné vřeteno zablokovali. Pro utažení rychloupínací matice (19) odklopte úchyt rychloupínací matice nahoru a silou otáčejte rychloupínací maticí po směru hodinových ručiček. Pro zafixování rychloupínací matice pak úchyt sklopte. Utažení za okraj kotouče není dostatečné.

Řádně upevněnou, nepoškozenou rychloupínací matici (19) můžete povolit ručně. Za tímto účelem odklopte úchyt rychloupínací matice nahoru a silou otáčejte rychloupínací maticí proti směru hodinových ručiček. Zaseknutou rychloupínací matici nikdy nepovolujte žádným nářadím, nýbrž použijte kolíkový klíč.

Po montáži upínací příruby a brusného/dělicího kotouče musí činit volná délka závitu brusného vřetena minimálně 4 mm.

Dbejte na řádné upevnění brusného nástroje, aby se při doběhu elektronářadí nevytočil z vřetena.

V upínací přírubě (14) je okolo středicího nákružku nasazený plastový díl (těsnicí kroužek). Pokud těsnicí kroužek chybí nebo je poškozený, musí se upínací příruba (14) před dalším používáním bezpodmínečně vyměnit.

Montáž pomocí upínací matice (18)

(UniversalGrind 18V-75)

Dbejte na rozměry brusných nástrojů. Průměr otvoru musí odpovídat upínací přírubě. Nepoužívejte adaptéry ani redukce.

Při používání diamantových dělicích kotoučů dbejte na to, aby se šipka směru otáčení na diamantovém dělicím kotouči shodovala se směrem otáčení elektrického nářadí (viz šipka směru otáčení na hlavě převodovky).

Pořadí při montáži je vyobrazené na stránce s obrázky.

Pro upevnění brusného/dělicího kotouče našroubujte upínací matici (18) a utáhněte ji kolíkovým klíčem.

Upínací příruba pro brusné vřeteno M 14: V upínací přírubě (14) je okolo středicího nákružku nasazený plastový díl (těsnicí kroužek). Pokud těsnicí kroužek chybí nebo je poškozený, musí se upínací příruba (14) před dalším používáním bezpodmínečně vyměnit.