Montáž ochranného zařízení

Upozornění: Po prasknutí brusného kotouče během provozu nebo při poškození upínacích přípravků na ochranném krytu/na elektronářadí se musí elektronářadí neprodleně zaslat zákaznickému servisu, adresy viz část „Zákaznická a poradenská služba“.

Upozornění: Než budete elektrické nářadí používat k broušení, demontujte namontovaný kryt pro dělení (13) (viz obrázek B).

Nasaďte ochranný kryt (11) na upínání na elektrickém nářadí tak, aby kódovací výstupky ochranného krytu souhlasily s upínáním. Stiskněte a držte přitom stisknutou odjišťovací páčku (1).
Přitlačte ochranný kryt (11) na krk vřetena tak, aby nákružek ochranného krytu dosedal k přírubě elektrického nářadí, a otáčejte ochranným krytem, dokud slyšitelně nezaskočí.
Nastavte polohu ochranného krytu (11) podle požadavků příslušné práce. Odjišťovací páčku (1) stiskněte nahoru a otočte ochranný kryt (11) do požadované polohy.

  • Ochranný kryt (11) nastavte vždy tak, aby oba výstupky odjišťovací páčky  (1) zapadly do příslušných otvorů v ochranném krytu  (11).
  • Ochranný kryt (11) nastavte tak, aby jiskry nelétaly směrem k pracovníkovi.
  • Ochranným krytem (11) musí být možné ve směru otáčení příslušenství otáčet pouze po stisknutí odjišťovací páčky (1) ! V opačném případě se nesmí elektrické nářadí v žádném případě nadále používat a musí se dát do servisu.

Upozornění: Kódovací výstupky na ochranném krytu (11) zabezpečují, že lze namontovat pouze ochranný kryt, který je vhodný pro toto elektrické nářadí.

  • Při dělení používejte vždy ochranný kryt pro dělení (12) nebo ochranný kryt pro broušení (11) společně s krytem pro dělení (13).
  • Při dělení kamene zajistěte dostatečné odsávání prachu.

Ochranný kryt pro dělení (12) se montuje stejně jako ochranný kryt pro broušení (11).

Kryt pro dělení z plastu

Nasaďte kryt pro dělení (13) z plastu na ochranný kryt pro broušení (11) (viz obrázek A). Kryt (13) slyšitelně a viditelně zaskočí na ochranném krytu (11).
Pro demontáž (viz obrázek B) odjistěte kryt (13) na ochranném krytu (11) (➊) vlevo nebo vpravo a stáhněte kryt (➋).

Odsávací kryt pro dělení s vodicími saněmi (29) se montuje stejně jako ochranný kryt pro broušení.

Upevněním přídavné rukojeti (9)/(10) skrz oblouk na odsávacím krytu ke krytu převodovky je elektrické nářadí pevně spojené s odsávacím krytem. K odsávacímu krytu s vodicími saněmi (29) lze připojit vhodný vysavač Bosch. Za tímto účelem nasaďte sací hadici s odsávacím adaptérem do příslušného hrdla odsávacího krytu.

Upozornění: Tření, které vzniká vlivem prachu v sací hadici a v příslušenství během odsávání, způsobuje nabíjení elektrostatickou elektřinou, kterou může uživatel pociťovat jako elektrostatické výboje (v závislosti na podmínkách prostředí a fyzickém stavu). Bosch obecně doporučuje používat pro vysávání jemného prachu a suchých materiálů antistatickou sací hadici (příslušenství).

  • Pro práci s gumovým brusným talířem (24) nebo s hrncovým kartáčem (27) vždy namontujte ochranu rukou (23).

Ochranu rukou (23) upevněte pomocí přídavné rukojeti (9)/(10).

Přídavnou rukojeť (9)/(10) našroubujte na převodovou hlavu v závislosti na způsobu práce vpravo nebo vlevo.

  • Elektrické nářadí používejte pouze s přídavnou rukojetí (9)/(10).
  • Nepoužívejte elektrické nářadí, když je přídavná rukojeť (9)/(10) poškozená. Na přídavné rukojeti (9)/(10) neprovádějte žádné změny.

Přídavná rukojeť s tlumením vibrací (10) umožňuje příjemnější a bezpečnou práci s minimálními vibracemi.