Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Ukazatel stavu nabití akumulátoru ukáže při napůl nebo úplně stisknutém vypínači na několik sekund stav nabití akumulátoru.

LED

Kapacita

Trvale svítí 3 zelené

75–100 %

Trvale svítí 2 zelené

40–75 %

Trvale svítí 1 zelená

15–40 %

Pomalu bliká 1 zelená

0–15 %

Tři LED ukazatele stavu nabití rychle blikají, když je teplota akumulátoru mimo rozsah provozní teploty a/nebo zareagovala ochrana proti přetížení.