Uvedení do provozu

Zapnutí a vypnutí

Pro spuštění elektronářadí posuňte vypínač (4) dopředu.

Pro zajištění vypínače (4) vypínač (4) vpředu stiskněte, aby zaskočil.

Pro vypnutí elektronářadí uvolněte vypínač (4), resp. pokud je zaaretovaný, vypínač (4) krátce vzadu stiskněte a pak ho uvolněte.