Pracovní pokyny

 • Při hrubování s brusivem s pojivem používejte vždy ochranný kryt pro broušení (11).
 • Nikdy nepoužívejte dělicí kotouče k hrubování.
 • Při hrubování může ochranný kryt pro dělení (12) nebo ochranný kryt pro broušení (11) s namontovaným krytem pro dělení (13) narazit na obrobek a způsobit ztrátu kontroly.

Nejlepšího pracovního výsledku při hrubování dosáhnete při úhlu nastavení 30° až 40°. Pohybujte elektrickým nářadím s mírným přítlakem sem a tam. Obrobek se tak příliš nezahřeje, nezabarví se a nevzniknou rýhy.

 • Při použití kotoučů s pojivem, které jsou schválené jak pro dělení, tak také pro broušení, se musí použít ochranný kryt pro dělení (12), resp. ochranný kryt pro broušení (11) s namontovaným krytem pro dělení (13).

 • Při broušení s vějířovým brusným kotoučem používejte vždy ochranný kryt pro broušení (11).

S vějířovým brusným kotoučem (příslušenství) můžete brousit i klenuté povrchy a profily. Vějířové brusné kotouče mají podstatně delší životnost, jsou méně hlučné a méně se při broušení zahřívají než běžné brusné kotouče.

 • Při práci s gumovým brusným talířem (24) vždy namontuje ochranu rukou (23).

Broušení s brusným talířem lze provádět bez ochranného krytu.

Pořadí při montáži je vyobrazené na stránce s obrázky.

Našroubujte kruhovou matici (26) a utáhněte ji kolíkovým klíčem.

 • Kartáčování s hrncovými kartáči lze provádět bez ochranného krytu.
 • Pro práci s hrncovým kartáčem vždy namontujte ochranu rukou (23).

Pořadí při montáži je vyobrazené na stránce s obrázky.

Hrncový kartáč se závitem M14 musí být možné na brusné vřeteno našroubovat tak, aby u příruby brusného vřetena pevně doléhal ke konci závitu brusného vřetena. Hrncový kartáč upněte stranovým klíčem.

 • Při dělení kovu s dělicími kotouči s pojivem nebo s diamantovými dělicími kotouči používejte vždy ochranný kryt pro dělení (12) , resp. ochranný kryt pro broušení (11) s namontovaným krytem pro dělení (13).
 • Při použití ochranného krytu pro broušení (11) pro dělení s dělicími kotouči s pojivem hrozí zvýšené riziko jiskření, částic a fragmentů kotouče při prasknutí kotouče.

Při rozbrušování pracujte s mírným posuvem přizpůsobeným řezanému materiálu. Na robzrušovací kotouč netlačte, nenatáčejte ho do šikmé polohy a nekmitejte s ním.

Dobíhající rozbrušovací kotouče nepřibrzďujte bočním protitlakem.

Elektrické nářadí je nutné vést vždy protiběžně. Jinak hrozí nebezpečí, že dojde k jeho nekontrolovanému vytlačení z řezu. Při řezání profilů a čtyřhranných trubek je nejlepší nasadit nářadí v místě nejmenšího průřezu.

 • Při dělení kamene s dělicími kotouči s pojivem nebo s diamantovými dělicími kotouči na kámen/beton používejte vždy odsávací kryt pro dělení s vodicími saněmi (29) nebo ochranný kryt pro dělení (12) nebo ochranný kryt pro broušení (11) a s namontovaným krytem pro dělení (13).
 • Při dělení kamene zajistěte dostatečné odsávání prachu.
 • Noste ochrannou masku proti prachu.
 • Elektronářadí se smí používat pouze pro řezání/broušení za sucha.
 • Při použití ochranného krytu pro dělení (12), ochranného krytu pro broušení (11) nebo ochranného krytu pro broušení (11) s namontovaným krytem pro dělení (13) pro dělení a broušení betonu nebo zdiva hrozí větší prašnost a vyšší riziko ztráty kontroly nad elektrickým nářadím, což může vést ke zpětnému rázu.

Pro oddělování kamene používejte nejlépe diamantové dělicí kotouče.

Při použití odsávacího krytu pro dělení s vodicími saněmi (29) musí být vysavač schválený pro odsávání kamenného prachu. Firma Bosch nabízí vhodné vysavače.

Zapněte elektrické nářadí a nasaďte ho přední částí vodicích saní na obrobek. Posunujte elektrické nářadí s mírným posuvem přizpůsobeným obráběnému materiálu.

Při dělení mimořádně tvrdých materiálů, např. betonu s vysokým podílem kameniva, se může diamantový dělicí kotouč přehřívat a tím poškodit. Jasně na to ukazuje jiskření po obvodu diamantového dělicího kotouče.

V takovém případě přerušte dělení a nechte diamantový dělicí kotouč běžet naprázdno s nejvyššími otáčkami, aby vychladl.

Citelně se zpomalující postup práce a jiskření po obvodu kotouče jsou známkou ztupeného diamantového dělicího kotouče. Můžete ho znovu naostřit krátkými řezy do abrazivního materiálu, např. vápencového pískovce.

 • Při dělení plastu, kompozitních materiálů a dalších materiálů s dělicími kotouči s pojivem nebo dělicími kotouči Carbide Multi Wheel používejte vždy ochranný kryt pro dělení (12) nebo ochranný kryt pro broušení (11) s namontovaným krytem pro dělení (13). Při použití odsávacího krytu s vodicími saněmi (29) dosáhnete lepšího odsávání prachu.

Pro drážky v nosných zdech platí specifická ustanovení v jednotlivých zemích. Tyto předpisy je bezpodmínečně nutné dodržovat. Před začátkem práce se poraďte s odpovědným statikem, architektem nebo příslušným stavbyvedoucím.