Melu-/tärinätiedot

Melupäästöarvot on määritetty EN IEC 62841-2-3 mukaan.

Tyypillinen sähkötyökalun A‑painotettu melutaso: äänenpainetaso 89 dB(A); äänentehotaso 97 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB.

Käytä kuulosuojaimia!

Tärinän kokonaisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K on määritetty standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan:

pintojen hionta (karkea hionta):
ah = 10,0 m/s2, K = 1,5 m/s2,

hiomapyöröllä hionta:
ah = 4,0 m/s2, K = 1,5 m/s2,

katkaisuhionta:
ah = 7,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Ohuiden peltilevyjen tai muiden herkästi tärisevien suurialaisten materiaalien hionta voi lisätä melutasoa jopa 15 dB:n verran. Melutasoa voi vähentää paksujen vaimennusmattojen avulla. Lisääntynyt melutaso on huomioitava sekä melukuormituksen riskiarvioinnissa että sopivien kuulosuojainten valinnassa.

Näissä käyttöohjeissa ilmoitetut tärinä- ja melupäästötiedot on mitattu standardissa määritetyn mittausmenetelmän mukaan ja niitä voi käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Ne soveltuvat myös tärinä- ja melupäästöjen alustavaan arviointiin.

Ilmoitetut tärinä- ja melupäästöt vastaavat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Tärinä- ja melupäästöt saattavat kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sähkötyökalua käytetään toisiin töihin, muilla käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna. Tämä saattaa suurentaa koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä huomattavasti.

Tärinä- ja melupäästöjen tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää huomattavasti koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä.

Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sähkötyökalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työprosessien organisointi).