Sallitut hiomatarvikkeet

Voit käyttää kaikkia tässä käyttöoppaassa mainittuja hiomatarvikkeita.

Käytettävän hiomatarvikkeen suurimman sallitun kierrosluvun [min-1] tai kehänopeuden [m/s] täytyy vastata vähintään seuraavassa taulukossa vaadittuja arvoja.

Huomioi tämän takia hiomatarvikkeen etiketissä ilmoitettu suurin sallittu kierrosluku tai kehänopeus.

maks. [mm]

[mm]

[°]

 

D

b

s

d

α

[min-1]

[m/s]

115

125

6

6

22,2

22,2

12 000

12 000

80

80

115

125

3,0

3,0

22,2

22,2

12 000

12 000

80

80

115

125

12 000

12 000

80

80

75

30

M 14

12 000

45

115

125

6

6

10

10

22,2

22,2

> 0

> 0

12 000

12 000

80

80