Hiomatarvikkeiden asennus

Puhdista hiomakara (22) ja kaikki asennettavat osat.

Paina hiomatarvikkeen kiinnittämistä ja irrottamista varten karan lukituspainiketta (2), jotta saat lukittua hiomakaran paikalleen.

Hioma-/katkaisulaikka

Asentaminen pikakiinnitysmutterilla (19) 

(AdvancedGrind 18V-80)

Huomioi hiomatarvikkeiden mitat. Reiän halkaisijan täytyy sopia kiinnityslaippaan. Älä käytä adaptereita tai supistuskappaleita.

Kun käytät timanttikatkaisulaikkoja, varmista, että timanttikatkaisulaikkaan merkitty kiertosuuntanuoli ja sähkötyökalun pyörintäsuunta (katso kotelossa oleva kiertosuuntanuoli) vastaavat toisiaan.

Asennusjärjestys on esitetty kuvasivulla.

Tee hioma-/katkaisulaikan kiinnitys pikakiinnitysmutterilla (19) ilman muita työkaluja.

Paina karan lukituspainiketta (2), jotta saat lukittua hiomakaran paikalleen. Käännä pikakiinnitysmutterin (19) kiristämiseksi pikakiinnitysmutterin kaarisanka ylös ja kierrä pikakiinnitysmutteria voimakkaasti myötäpäivään. Käännä sen jälkeen pikakiinnitysmutterin kaarisanka alas. Kiristäminen laikan reunasta ei riitä.

Vauriottoman ja kunnolla kiinnitetyn pikakiinnitysmutterin (19) voi irrottaa käsin. Käännä sitä varten pikakiinnitysmutterin kaarisanka ylös ja kierrä pikakiinnitysmutteria voimakkaasti vastapäivään. Älä missään tapauksessa avaa kiinni juuttunutta pikakiinnitysmutteria pihdeillä tms. työkalulla, vaan käytä laikka-avainta.

Kiinnityslaipan ja hioma-/katkaisulaikan asennuksen jälkeen hiomakaran kierteen vapaan pituuden tulee olla vähintään 4 mm.

Varmista hiomatarvikkeen pitävä kiinnitys, jotta se ei irtoa käytön yhteydessä karasta.

Kiinnityslaipan (14) keskitysreunan ympärille on asennettu muoviosa (O-rengas). Jos O-rengas puuttuu tai se on rikki, kiinnityslaippa (14) täytyy ehdottomasti vaihtaa ennen käytön jatkamista.

Asentaminen kiinnitysmutterilla (18)

(UniversalGrind 18V-75)

Huomioi hiomatarvikkeiden mitat. Reiän halkaisijan täytyy sopia kiinnityslaippaan. Älä käytä adaptereita tai supistuskappaleita.

Varmista timanttikatkaisulaikkoja käyttäessäsi, että timanttikatkaisulaikkaan merkitty kiertosuuntanuoli ja sähkötyökalun pyörimissuunta (katso vaihteiston päässä oleva kiertosuuntanuoli) vastaavat toisiaan.

Asennusjärjestys on esitetty kuvasivulla.

Kun haluat kiinnittää hioma-/katkaisulaikan, ruuvaa kiinnitysmutteri (18) paikalleen ja kiristä se laikka-avaimella.

Hiomakaran M 14 kiinnityslaippa: kiinnityslaipan (14) keskitysreunan ympärille on asennettu muoviosa (O-rengas). Jos O-rengas puuttuu tai se on rikki, kiinnityslaippa (14) täytyy ehdottomasti vaihtaa ennen käytön jatkamista.